De afgelopen weken heb ik gesproken over onderzoek aan handschrift en de wijze waarop handschriften en handtekeningen met elkaar kunnen worden vergeleken.

Behalve naar de vormgeving van geschreven tekst, kan ook onderzoek worden uitgevoerd aan de inkt waarmee teksten of handtekeningen op documenten zijn aangebracht.

Een veelvoorkomende vorm van vervalsing betreft het toevoegen van een getal, handtekening, of tekst op een reeds bestaande tekst.
De toevoegingen worden vaak gemaakt op een later moment dan de opmaak van het originele document. Het zal maar zeer weinig voorkomen, dat de toevoeging dan geplaatst wordt met dezelfde pen (en dezelfde inktvulling) als de originele tekst.

Het gebruik van verschillende inkten in een tekst, kan een aanwijzing zijn voor fraude.

Forensische technieken kunnen verschillen in inkten zichtbaar maken; zelfs als met het blote oog geen onderscheid in gebruikte inkten te zien is.

Gebruik van licht

Alle stoffen om ons heen nemen licht op en kaatsen licht van een bepaalde golflengte weer terug. Aan de hand van het teruggekaatste licht zien we het object en herkennen we verschillende kleuren.

Naast het teruggekaatste licht dat we zien, wordt er echter ook een klein beetje licht teruggekaatst van een golflengte dat we niet met het blote oog kunnen zien.

Forensisch onderzoek aan inkten maakt gebruik dit kleine beetje extra licht dat wordt teruggekaatst. Omdat ieder atoom een andere golflengte weerkaatst, maakt het minieme verschil in de chemische samenstelling, dat onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende inkten met behulp van de unieke weerkaatsing van licht.

Ofwel, alle verschillende inkten reageren anders, wanneer licht van een bepaalde golflengte op de inkt wordt gestraald. En met dit fenomeen stellen we vast of teksten met dezelfde inkt zijn geschreven of dat er verschillende inkten zijn gebruikt op een document.

Betekenis van de aanwezigheid van verschillende inkten

Het gebruik van verschillende inkten betekent op zich niet dat het document is gemanipuleerd. Veel mensen ondertekenen belangrijke overeenkomsten graag met hun eigen pen. Soms worden toevoegingen of wijzigingen in een document gemaakt met instemming van alle betrokken partijen.

Het gebruik van verschillende inkten kan echter wel een belangrijke aanwijzing zijn in een onderzoek naar de authenticiteit van een document.

Samen naar de waarheid!
Cynthia