muggen in forensisch onderzoekKen je Jurassic Park nog? Waar mr. Hammond met bloed uit een mug die vast was komen te zitten in barnsteen, een dinosaurus kon kweken en zo zijn Jurassic Park creëerde?

In Japan is het wetenschappers gelukt om een DNA-profiel op te stellen uit bloed dat door een mug uit het menselijk lichaam is gezogen.

Aan de ene kant erg bijzonder, gezien DNA een eiwit betreft en dus in het lichaam van de mug wordt afgebroken. Aan de andere kant erg logisch. Zolang het afbraakproces in het lichaam van de mug nog niet (of pas net) is begonnen, kan het DNA weer uit het lichaam van de mug worden gehaald en alsnog worden geprofileerd.

Verstreken tijd sinds voeding

De studie is gericht op het vaststellen van de verstreken tijd sinds de mug zich had gevoed met (mensen)bloed en het vaststellen van het individu met wiens bloed de mug zich had gevoed.

De wetenschappers hebben vastgesteld dat het ongeveer drie dagen duurt voordat een mug het menselijk bloed geheel heeft verteerd. Tot op 48 uur na de voeding kan een DNA-profiel van de donor van het mensenbloed worden opgesteld.

Aan de hand van de DNA-concentratie – hebben de wetenschappers vastgesteld – kan tot op een halve dag nauwkeurig worden vastgesteld hoeveel tijd er is verstreken sinds de voeding.

Reisafstand van een mug na voeding

De onderzoekers stellen dat het bloed dat een mug opzuigt bij zijn voeding evenveel weegt als de mug zelf. Daardoor kan de mug na zijn voeding niet ver meer vliegen. Andere studies hebben geobserveerd dat een mug ongeveer 90-350 meter kan vliegen (afhankelijk van de soort mug) na zijn voeding.

Nog openstaande vragen

In het artikel van de onderzoekers en in verschillende nieuwsberichten (bijvoorbeeld hier), wordt gesteld dat het bloed in de muggenmaag een rol zou kunnen spelen bij de opsporing.

Toch zijn er volgens mij nog wel een aantal vragen die beantwoordt moeten worden voordat het zover is.

Vanuit de theorie dat een mug die zich gevoed heeft, nog maar 90 tot 350 meters kan reizen, zou je inderdaad kunnen stellen dat het bloed in de maag van een mug van een ander dan het slachtoffer, én met een vermoedelijke tijdsverstrijking die overeenkomt met het vermoedelijke tijdsbestek dat is verstreken sinds het overlijden van het slachtoffer; dat dan de donor van het bloed in het lichaam van de mug toch in ieder geval in de buurt is geweest van het slachtoffer op het moment van overlijden.

Let op: in de buurt is geweest. Dat wil nog niet zeggen dat die persoon ook iets te maken heeft met het gepleegde delict.

Maar er zijn toch wel enkele kanttekeningen te maken. Wat als de mug niet zelf heeft gevlogen maar in een auto is meegereist van de locatie van zijn voeding naar de locatie in de omgeving van het slachtoffer?

En hoever reist een mug als hij zijn voeding al voor de helft heeft verteerd (en dus het gewicht van zijn voeding weer is afgenomen)?

Ik weet ook niet of muggen zich voeden met meerdere slachtoffers (ik weet wel dat ik soms meerdere keren in een nacht gestoken wordt, terwijl er volgens mij toch echt maar één mug in mijn slaapkamer rondzoemt…).

In het onderzoek hebben vrijwilligers zich laten steken door de muggen die vervolgens zijn onderzocht. Deze muggen hadden maar één voedingsbron. Maar als een mug zich meerdere keren voedt, en er meerdere mensen in de omgeving beschikbaar zijn, kan een mug zich ook voeden met verschillende personen. Wat heeft dat voor effect op het onderzoeken van het DNA in de maag van de mug?

Overige toepassingen

Hoe dan ook is het een mooi onderzoek met in potentie aanvullende waarde. Naast het vaststellen van bloed in de maag van een mug van een onbekende  derde, die mogelijk in de omgeving was ten tijde van een delict, kan mogelijk ook iets worden gezegd over het tijdstip van overlijden van het slachtoffer. Of kan bloed van het slachtoffer in het lichaam van de mug helpen bij het oplossen van toxicologische vraagstukken als het slachtoffer zelf niet (meer) beschikbaar is voor onderzoek.

Ook bij deze toepassingen zal nog veel moeten worden onderzocht  voordat het onderzoek daadwerkelijk gebruikt kan worden. Maar de eerste stappen in deze ontwikkeling zijn gezet!

Samen naar de waarheid!
Cynthia

Lees hier meer over het Japanse onderzoek.