Tijdens een intakegesprek probeer je als particulier onderzoeker een beeld te verkrijgen van de situatie waar je opdrachtgever in verkeert. En je probeert zijn vraagstellingen en doelstelling vast te leggen.

Vaak betreft dit een situatie waarin de opdrachtgever is benadeeld of vermoedelijk wordt benadeeld. En soms betreft het situaties waarin de opdrachtgever ook zelf handelingen heeft uitgevoerd, die hij liever niet aan de grote klok hangt.

 

Het is echter essentieel dat jouw opdrachtgever eerlijk is naar jou toe en dat hij je alle informatie geeft die je nodig hebt om een goed beeld te vormen van de situatie en de gevonden informatie op een juiste manier te interpreteren.
Wanneer je beschikt over verkeerde of onvolledige informatie zal je immers ook je onderzoeksresultaten interpreteren met behulp van  deze onjuiste informatie, en (mogelijk) verkeerde interpretaties maken.

Gebruik deze drie tips om ervoor te zorgen dat je opdrachtgever je eerlijk alle informatie geeft die je nodig hebt.

1. Wees zelf eerlijk en open

Ben zelf eerlijk over wat je voor de opdrachtgever kan doen en openheid geeft over wat je plannen zijn, wat je gaat doen, wat je mogelijkheden (en bevoegdheden) zijn en zeker ook eerlijk en open bent over wat je niet kunt doen voor je opdrachtgever. Je bouwt hiermee vertrouwen op. Als je opdrachtgever erop vertrouwt dat je handelt in zijn ‘best interest’ zal hij je willen helpen met alle informatie die hij heeft.

2. Leg uit

Leg ook uit waarom je bepaalde vragen stelt. Als rechercheur weet je dat bepaalde zaken belangrijk zijn om mee te nemen in je onderzoek. Je opdrachtgever realiseert zich dat niet altijd (hij is immers geen onderzoeker). Leg uit waarom je de vragen stelt en waarom het belangrijk is om een (eerlijk) antwoord te krijgen. Als de opdrachtgever begrijpt waarom je eerlijke antwoorden nodig hebt, zal hij ze ook geven.

3. Geef aan wat je met de informatie doet

Zeker als de informatie de opdrachtgever zelf in een negatief daglicht stelt, zal hij terughoudend zijn om de informatie met je te delen. Afhankelijk van de informatie waar het om gaat, kan je aangeven wat je met de informatie gaat doen. Wees eerlijk over wat je wel en niet gaat doen en bespreek de mogelijke gevolgen hiervan met je opdrachtgever. Uiteindelijk moet hij een keuze maken. Zorg er wel altijd voor dat jij je integriteit niet verliest.

Zelfs als je deze tips gebruikt, kan het voorkomen dat achteraf blijkt dat er informatie is of handelingen zijn uitgevoerd waar jij – als onderzoeker – niet van op de hoogte was. Beschrijf daarom goed welke informatie je hebt gekregen van je opdrachtgever en welke vragen je hebt gesteld. Als achteraf blijkt dat je informatie mist, kan je terugkijken of je de vragen wel hebt gesteld. Hiermee kun je aantonen dat de opdrachtgever niet volledig of niet eerlijk is geweest in het antwoorden.

Bewaar altijd je eigen integriteit. Als je dat verliest, ben je geen objectieve en betrouwbare onderzoeker meer.

Samen naar de waarheid!
Cynthia