In de laatste blog schreef ik over de mogelijkheid om een menselijk DNA-profiel op te maken uit bloed dat een mug uit een menselijk lichaam heeft gezogen.

Deze week meer over de wijze waarop dieren behulpzaam kunnen zijn bij de opsporing van strafbare feiten.

Honden

Honden worden al zeer lang gebruikt bij de opsporing. Het reukvermogen van honden is zoveel sterker dan dat van mensen, dat hun reukvermogen kan helpen bij het achtervolgen van een persoon of bij het speuren naar de aanwezigheid van bijvoorbeeld drugs of een overleden lichaam.

Honden worden veelvuldig gebruikt in verschillende fasen van het opsporingsproces. Enkele jaren geleden zijn er (in mijn ogen terecht) twijfels gerezen over de bewijswaarde van een geurproef met een geurhond, maar voor opsporing van personen en goederen die vervolgens gecontroleerd kan worden met andere middelen, zijn honden (en voornamelijk hun neus) erg interessant.

Roofvogels

In 2016 werd bekend dat Nederland roofvogels ‘opleidt’ om onbekende en potentieel gevaarlijke drones uit de lucht te plukken. Drones worden steeds goedkoper en gemakkelijker in het gebruik. Misdadigers kunnen drones gebruiken om snel informatie te verzamelen over een bepaalde situatie (middels een camera aan de drone) of kunnen een drone gebruiken om materialen te verspreiden of ergens te droppen. Het kan gevaarlijk zijn om drones neer te halen wanneer er mogelijk een gevaarlijke stof aan de drone hangt. Door de drones te laten vangen door roofvogels, kunnen de drones naar een veilige plek worden vervoerd en daar op een juiste manier worden onderzocht op hun eventueel aanwezige lading en herkomst.

Ratten

Ook in 2016 werd bekend dat de neus van ratten kan helpen bij het opsporen van bijvoorbeeld illegaal vuurwerk. Ratten hebben een zeer groot reukvermogen. Het voordeel van ratten boven honden is dat ratten in veel kleinere ruimtes kunnen komen. Bij de inzet van ratten zijn ook nadelen. Ratten luisteren minder goed naar een begeleider en vluchten weg als ze losgelaten worden.

Dieren in de opsporing

Dieren hebben op sommige punten voordelen ten opzichte van mensen en technologie. Hierdoor kunnen dieren erg belangrijk zijn bij de opsporing van mensen en goederen. Maar er zijn ook nadelen.

Een groot nadeel is dat je aan dieren moeilijk kunt vragen hoe zeker ze zijn van hun zaak. Als een vondst kan worden geverifieerd door mensen of technologie (wanneer een drugshond reageert op een koffer en er vervolgens daadwerkelijk heroïne wordt aangetroffen bijvoorbeeld), is er niet veel aan de hand.

Maar een hond die een lijkenlucht ruikt in een woning terwijl vervolgens het lijk nooit worden gevonden, is een andere zaak. Kan met zekerheid worden gesteld dat er ook daadwerkelijk een lijk geweest is in de ruimte waarin de hond heeft gereageerd? En kan dan ook worden gesteld dat het hetzelfde lichaam betreft als waar het onderzoek betrekking op heeft? Of is er wellicht iets anders aan de hand? Heeft de hond zich vergist of reageert de hond met zijn uitzonderlijke neus op de lucht die nog is achtergebleven van de vorige (overleden) bewoner?

Voorzichtigheid blijft altijd geboden. Maar wanneer dieren ons kunnen helpen in de opsporing en de dieren daarmee zelf niet worden beschadigd, kunnen we de uitzonderlijke zintuigen van dieren goed gebruiken als aanvulling op onze eigen kennis en kunde.

Samen naar de waarheid!
Cynthia