Wanneer is het tijd om op te geven?

Wanneer is het tijd om op te geven?

Forensisch onderzoek brengt heel veel feiten aan het licht. Zaken die we niet met het blote oog kunnen zien, herbergen informatie die van zeer grote waarde is in het vinden van de waarheid. DNA-sporen die zo klein zijn dat we ze niet kunnen zien, geven informatie over...
Voor- en nadelen van een landelijke DNA-databank

Voor- en nadelen van een landelijke DNA-databank

Afgelopen week verscheen het  bericht dat een nieuw wetsvoorstel ingaat op de mogelijkheid voor politie en justitie om gebruik te maken van de weefsels die bij ziekenhuizen liggen opgeslagen, voor het opmaken van een DNA-profiel van een persoon. In...
Vergiftigd, maar op welke manier?

Vergiftigd, maar op welke manier?

Regelmatig vermoeden mensen dat ze ziek worden door toedoen van een ander. Al eerder heb ik verschillende artikelen geschreven over de manieren waarop je aanwezige stoffen in je lichaam kunt opsporen. Alle stoffen die in je lichaam terechtkomen, verspreiden zich door...
6 zaken om in kaart te brengen voordat je een onderzoek laat uitvoeren

6 uitgangspunten in forensisch onderzoek

Af en toe moet je terug naar de basis. Je kunt verdwaald raken in alle details van specifieke onderzoeksgebieden en -mogelijkheden.  Maar verschillende uitgangspunten gelden altijd en in iedere situatie. Deze week 6 uitgangspunten die je nooit uit het oog mag...
Case study schriftonderzoek

Case study schriftonderzoek

Een cliënt nam contact met ons op voor het vragen van advies. Achtergrond Enkele jaren geleden heeft hij een leenovereenkomst gesloten met een vriend. Cliënt heeft €10.000,- uitgeleend aan de vriend om hem te helpen bij de start van zijn eigen bedrijf. De vrienden...
Hou je aan de regels

Hou je aan de regels

Steeds meer mensen nemen het heft in eigen hand als ze iets is overkomen. Het vertrouwen in de politie blijft dalen en mensen willen liever zelf snel actie ondernemen als ze ergens mee te maken krijgen. Een vermoeden van overspel, het ontvangen van een anonieme brief,...
Plan van aanpak forensisch onderzoek

Plan van aanpak forensisch onderzoek

Een forensisch onderzoek staat zelden op zichzelf. Een forensisch onderzoek wordt ingezet om informatie te verkrijgen, waarmee een vraag kan worden beantwoordt. Is dit document authentiek? Heeft deze persoon verdovende middelen in zijn lichaam? Wie heeft deze inbraak...
Vrijwillige medewerking aan een particulier onderzoek

Vrijwillige medewerking aan een particulier onderzoek

Als de politieorganisatie een onderzoek naar een misdrijf uitvoert, kunnen ze – onder bepaalde voorwaarden – verschillende dwangmiddelen inzetten om mensen tot medewerking aan het onderzoek te dwingen. Zo kan iemand worden gedwongen om mee te werken aan het...