Bloed onderzoekGisteren had ik een afspraak bij de bloedbank. Al enkele jaren doneer ik bloed, nu zou ik voor het eerst plasma doneren. Helaas was mijn HB te laag, waardoor ik niet mocht doneren, maar dit bezoek was wel de aanleiding voor het artikel van deze week.

Wat kunnen forensisch onderzoekers allemaal met bloed?

DNA

In witte bloedcellen is DNA van de donor aanwezig. Bloed kan dus worden gebruikt om een DNA-profiel van de donor op te stellen. Met dit DNA-profiel kan mogelijk de identiteit van de donor worden achterhaald (wanneer het DNA-profiel van de donor in de landelijke databank aanwezig is), of kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende donoren van de aanwezige bloedvlekken.

Uit het DNA in de bloedcellen kan – indien nodig en toegestaan – ook meer informatie over de donor worden gevonden, zoals het geslacht van de donor. De ontwikkeling van de technieken staat niet stil. Het is inmiddels ook mogelijk om aanwijzingen over oogkleur en haarkleur van de donor van een DNA-spoor te herleiden.

Bloedspatpatronen

Bloed is een vloeistof. Wanneer bloed het lichaam verlaat, gedraagt het zich volgens de wetten van de natuurkunde. Een druppel valt of  rolt door zwaarte kracht naar beneden. En wanneer bloed uit een slagader het lichaam verlaat, krijgt het kracht mee van de stuwing in de bloedbaan (het hart pompt immers het bloed door de aders).

Ook wanneer bloed van een lichaam of voorwerp wordt ‘geslingerd’ gedraag het bloed zich in de lucht en bij het neerkomen op een ondergrond (muur, plafond, meubels, grond) volgens de natuurkundige wetten.

Met deze kennis kunnen verschillende conclusies worden gevormd middels onderzoek aan een bloedspatpatroon. Waar komt dit bloed vandaan? Op hoeveel momenten is er een afzetting van bloed geweest? Etcetera. Bloedspoorpatronen kunnen veel zeggen over de gebeurtenis die zich heeft afgespeeld.

Toxicologie

Bloed heeft in ons lichaam de functie om zuurstof en andere stoffen te vervoeren naar de verschillende organen en ‘uithoeken’ van ons lichaam. Alle stoffen die in ons lichaam terecht komen, worden verwerkt, opgenomen in de bloedbaan en op verschillende plaatsen weer afgezet. Na gebruik worden de reststoffen weer opgenomen in de bloedbaan en alle afvalstoffen worden verzameld en uiteindelijk uitgescheiden.

De bloedbaan bevat dus veel informatie over de stoffen die zich in ons lichaam bevinden. Ziekteverwekkers, antistoffen, voedingsstoffen, giftige stoffen, verdovende middelen, medicijnen. Bijna alles is op enig moment aanwezig in de bloedbaan.

Forensisch onderzoekers kunnen nagaan welke stoffen in het bloed aanwezig zijn en wat dat betekent.

Alcohol-/drugsgehalte

Aansluitend op toxicologisch onderzoek, kan uiteraard ook het alcoholgehalte in het bloed en de aanwezigheid van verschillende soorten drugs in het bloed worden gemeten.

Met name in verkeerssituaties is de blaastest (alcoholmeting) een bekend fenomeen. De blaastest kan worden gevolgd door een zogenaamde bloedproef; een test voor de aanwezigheid van alcohol in het bloed.

Ook drugs kan worden teruggevonden in bloed. Vaker wordt er een urinetest uitgevoerd omdat dit minder invasief is, en een aantal stoffen in urine langer kunnen worden teruggevonden dan in bloed.

Samen naar de waarheid!
Cynthia