In het artikel van afgelopen week vond je de eerste vijf tips over het veiligstellen van sporen. Deze week tip 6 t/m 10.

6. Digitale datadragers en apparatuur

Alle handelingen aan digitale apparatuur laat sporen na. Deze sporen overschrijven de sporen van eerder uitgevoerde handelingen. En juist deze eerder uitgevoerde handelingen zijn van waarde voor het onderzoek aan digitale datadragers en digitale apparatuur. Voer dus geen enkele handeling uit met digitale apparatuur of digitale datadragers. Hoe verleidelijk het ook kan zijn om zelf te kijken welke informatie aanwezig is, de kans is groot dat je waardevolle informatie vernietigd met iedere handeling die je zelf uitvoert.

7. Chemische sporen

In sommige zaken kom je in aanraking met chemisch sporenmateriaal. Alle onbekende (vloei)stoffen, poeders en gassen kunnen worden aangemerkt als chemisch sporenmateriaal. Je weet immers niet wat voor materiaal de stof betreft. Raak deze stoffen in geen geval aan! Je weet niet wat de invloed van de stof op je huid kan zijn. Sommige stoffen zijn erg agressief en bijten direct door rubberen handschoenen en plastic pipetten heen. Ruik ook nooit aan onbekende stoffen. Je weet nooit wat de gevolgen kunnen zijn. Kijk in ieder geval goed wat het effect van de onbekende stof op de ondergrond is. Bij twijfel, neem contact op met een gespecialiseerde reinigingsdienst en vraag hen of het mogelijk is om een sample van de stof apart te houden voor onderzoek.

Als je de stof toch zelf wilt veiligstellen, probeer dan de drager van het chemisch spoor in zijn geheel veilig te stellen. Let erop dat je het chemisch materiaal niet aanraakt.

Denk altijd aan je eigen veiligheid en die van je opdrachtgever!! 

8. Referentiemateriaal

Veel sporenmaterialen worden veiliggesteld ter vergelijking (vingerafdrukken, DNA, handschrift). Er is dan voor het onderzoek ook referentiemateriaal nodig om de sporen mee te vergelijken.

Referentiemateriaal dient voldoende te zijn voor een gedegen vergelijking. Dit betekent dat het materiaal van voldoende omvang en kwaliteit dient te zijn om representatief te zijn als vergelijkingsmiddel.

Referentiemateriaal van personen, mag alleen op basis van vrijwillige medewerking worden veiliggesteld. Indien de opdrachtgever echter in het bezit is van materiaal dat afkomstig is van de vermoedelijk betrokkene (zoals bijvoorbeeld een handgeschreven brief), kan dit ook worden gebruikt. Let hierbij wel goed op de voorwaarden uit de privacygedragscode. 

9. Bewaarcondities

Wanneer het materiaal eenmaal is veiliggesteld, moet het worden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek. De bewaarcondities kunnen grote invloed hebben op de waarde en integriteit van het sporenmateriaal. In tip 5 staat al weergegeven dat het verpakken van biologische sporen in luchtdicht plastic tot ongewenste gevolgen kan leiden.
De bewaarcondities zijn afhankelijk van het soort spoor dat je hebt veiliggesteld. Leg het materiaal in geen geval in extreme condities, zoals: in directe zon, in een erg vochtige omgeving of tegen een verwarming aan.
Voor de meeste sporenmaterialen is kamertemperatuur en een donkere ruimte een prima bewaarplaats. Zorg er in ieder geval voor dat het sporenmateriaal in een afgesloten ruimte wordt bewaard. Je zou niet willen dat iemand uit nieuwsgierigheid even kijkt ‘wat er in dat zakje zit’. 

10. Stel het materiaal niet veilig

De meest belangrijke tip van allemaal. Indien mogelijk, stel het materiaal niet veilig. Laat het op de plaats waar het is en zorg er indien mogelijk voor dat de integriteit van het materiaal bewaard blijft (dat het materiaal in de staat blijft waarin het op dat moment is).

Neem vervolgens contact met ons op en leg de situatie aan ons voor.

Iedere situatie is anders en alle handelingen die worden uitgevoerd met materiaal hebben grote invloed op de vervolg-onderzoeksmogelijkheden en de bruikbaarheid van eventuele onderzoeksresultaten. Aan de hand van de situatiebeschrijving zullen wij je telefonisch stap voor stap uitleggen op welke wijze het materiaal verzameld kan worden, zodat de integriteit bewaard blijft. Geheel vrijblijvend.  Na veiligstellen ben je niet verplicht tot afname van een vervolgonderzoek.

Conclusie

Met de tien tips die je nu hebt gekregen, kun je zelf sporenmateriaal beschermen tegen ongewenste invloeden en de juiste keuzes maken wanneer je met sporenmateriaal in aanraking komt.
Ik ben erg benieuwd hoe het jullie vergaat. Deel je ervaringen met mij en andere geïnteresseerden in het reactieveld hieronder.

Samen naar de waarheid!

Cynthia

P.S. Hebben vrienden en collega’s ook te maken met opsporing en het veiligstellen van materialen? Deel dit artikel door op de tweet, like of share buttons te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk kunnen profiteren van deze informatie.